ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ • ΔΙΚΤΥΑ-WIFI

Φραγκίσκος Ασσαριώτης

Μάλια & Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2897 031 728 | Κιν.: +30 6942 799 018 | E-mail: eguardians1@gmail.com