• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ • ΔΙΚΤΥΑ-WIFI

E-GUARDIANS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ • ΔΙΚΤΥΑ-WIFI

Φραγκίσκος Ασσαριώτης

Μάλια & Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. +30 2897 031 728 • 6942 799 018

E-mail: eguardians1@gmail.com