Επικοινωνια

Φόρμα Επικοινωνίας

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΔΙΚΤΥΑ-WIFI

Μάλια & Ηράκλειο Κρήτης
E-mail: eguardians1@gmail.com

Τηλ.: +30 2897 031 728
Κιν.:  +30 6942 799 018